Menu

De Fryske Marren

Bezoekadres
Harlingerweg 18, 8801 PA te Franeker en Herema State 1, 8501 AA te Joure
Postadres
Telefoon
14 05 14
Fax
E-mail
Info@defryskemarren.nl
Openingstijden

Het archief van de gemeente De Fryske Marren omvat de archieven van de vroegere gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân.

Deze gemeenten zijn per 1 januari 2014 gefuseerd.

Omdat de archiefbewaarplaats in Joure te klein is om alle archieven van de drie gemeenten in onder te brengen zijn de historische en particuliere archieven tijdelijk overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Franekeradeel te Franeker.

Omdat er met de gemeente Franekeradeel dienstverleningsafspraken gemaakt zijn is het mogelijk om in Joure toch nog snel over de stukken te beschikken. Het raadplegen van de stukken in Franeker is natuurlijk ook mogelijk.

Voor informatie uit, of onderzoek in deze archieven dient u een afspraak te maken met de afdeling Documentaire Informatievoorziening van de gemeente De Fryske Marren.

Dit kan per mail (info@defryskemarren.nl) of telefonisch (14 05 14).

De bezoekadressen van de gemeentehuizen in Franeker en Joure zijn respectievelijk Harlingerweg 18, 8801 PA te Franeker en Herema State 1, 8501 AA te Joure.

Wat men in het archief kan vinden is beschreven in archiefinventarissen. Deze inventarissen zijn in te zien op de site www.friesarchiefnet.nl.